Kategorier
My Blog

Bruke kredittkort eller forbrukslån for å betale for feriereise

Planlegger du å finansiere neste ferietur med et lån, har du i prinsippet to muligheter, et tradisjonelt forbrukslån eller et kredittkort. Det finnes fordeler og ulemper ved begge, noe vi her skal se nærmere på.

Du kan låne mer gjennom et forbrukslån

Planlegger du en skikkelig lang eller dyr ferietur der du trenger å låne et betydelig beløp, vil dette som regel være enklere med et forbrukslån enn et kredittkort. De fleste kredittkort har en standard kredittgrense på 20.000kr., men hvis din inntekt tillater det kan du i noen tilfeller få økt denne til 50.000kr. Eller kanskje så mye som 100.000kr, men det hører til sjeldenhetene. Dette i motsetning til tradisjonelle forbrukslån, der det er et bredt utvalg av aktører som tilbyr lån på 100.000kr. Eller mer, på det norske markedet.

Kredittkort har høyere rente

Et kredittkort vil normalt ha en noe høyere rente enn ett forbrukslån, noe som kan gjøre det til en litt dyrere måte å låne pengene på. Dette gjelder imidlertid ikke alltid, betingelsene varierer til dels svært mye fra bank til bank, så det lønner seg å sjekke nøye. Husk at den nominelle renten ikke sier så mye om hva lånet egentlig koster deg, det er den effektive renten, som inkluderer alle gebyrer på lånet, som gir et korrekt bilde av kostnaden. Når du sammenligner tilbud på kredittkort og forbrukslån er det derfor den effektive renten du bør se på, og her kommer kredittkort ikke alltid så dårlig ut.

En av grunnene til at det er så stor forskjell på den nominelle og effektive renten på forbrukslån, er de høye gebyrene slike lån er beheftet med. I tillegg til et etableringsgebyr som gjerne ligger på rundt 1.000kr, påløper det normalt et månedlig termingebyr på alt fra 30kr. Til så mye som 75kr. Velger du et av lånene med høyest termingebyr kan du derfor fort ende opp med å betale nesten 1.000kr. I året bare i gebyrer. Mange kredittkort har ikke slike gebyrer, så her betaler du hverken et opprettelsesgebyr eller et månedlig termingebyr, noe som selvsagt gjør at den effektive renten blir lavere. Det betyr med andre ord at selv om kredittkortet har en nominell rente som er noen prosent dyrere enn et tilsvarende forbrukslån, kan det fort vise seg at kredittkortet er en rimeligere løsning, siden den effektive renten er lavere.

Det er ikke alle kredittkort på markedet som er helt gebyrfrie, så her gjelder det å sjekke betingelsene nøye for å unngå kjedelige overraskelser. Det gjelder ikke alle, men noen av de typiske «full-service» bankene, har kredittkortprodukter som dessverre er relativt dyre, og det er ikke unormalt å se kredittkort som har både termingebyr og en årlig kortavgift på så mye som 500kr.

Når du sammenligner kredittkort bør du ikke bare se på rentebetingelser og eventuelle års- og termingebyrer, men også hva kortet faktisk koster i bruk. Noen kredittkort belaster deg med en avgift på 20-40kr. Hvis du for eksempel tar ut kontanter i utenlandske minibanker, mens andre kredittkort tilbyr dette gratis.

Et kredittkort gir deg rentefri kreditt

De fleste kredittkort vil gi deg inntil 45 dager rentefri kreditt på beløpet du har utestående, dette gjelder dog ikke kontantuttak i butikk eller minibank, som belastes renter fra uttakstidspunktet. I tillegg betaler du selvsagt bare renter på den delen av den disponible kreditten som du faktisk har brukt. Når man betaler for en feriereise betaler man gjerne ikke alle utgiftene med en gang, med mindre man reiser på en pakketur. Dette kan gjøre det rimeligere å betale med kredittkort, fremfor et tradisjonelt forbrukslån, der man gjerne får utbetalt hele lånesummen med en gang og dermed også må betale renter på hele beløpet fra første dag.

Et kredittkort gir deg trygghet

Et kredittkort gir deg en viss form for trygghet mot svindel og andre uforutsette hendelser, som for eksempel konkurs i et flyselskap eller hotell du har betalt penger til. Har du forskuddsbetalt for hotellrom på et hotell som går konkurs før ferien din starter, vil du i de fleste tilfeller kunne kreve pengene tilbake fra kredittkortselskapet. Betaler du hotellrommet med et vanlig debetkort, vil du måtte kreve pengene refundert fra konkursboet til hotellet, hvilket i praksis er mer eller mindre umulig.

Hvis du blir utsatt for kortmisbruk i utlandet, er prosessen med å ordne opp som regel også enklere med et kredittkort enn et debetkort. Siden pengene ikke blir trukket direkte fra din bankkonto men belastet din kredittramme hos kredittkortselskapet, kan du ta kontakt med selskapet og rapportere misbruket, og de vil fryse den eller de aktuelle transaksjonene på kortet frem til saken er avgjort. Du trenger med andre ord ikke å legge ut av dine egne penger først, for så å vente i flere uker før du får pengene tilbake.

Sist men ikke minst så har de fleste kredittkortene en innebygd reiseforsikring som automatisk blir aktivert når du oppfyller betingelsene for forsikringen. Normalt kreves det at du har betalt minimum 50% av den totale kostnaden på reisen med kredittkort, men dette gjelder ikke alle. Noen kredittkort ser ikke på totalbeløpet for reisen, men krever derimot at du betaler hele transporten til og fra ferien med kredittkortet. Dette kan ofte være litt enklere å forholde seg til, siden du vet at så lenge du har betalt flybillettene med kortet, så har du oppfylt betingelsene for reiseforsikringen.