Kategorier
forbrukslån

Hvordan oppnår jeg den laveste effektive rente på forbrukslånet?

Forbrukslån er allment forbundet med å være dyre og lite gunstige. Dette skyldes den skyhøye renten som ofte ligger rundt 20 prosent. Det er likevel mange scenarioer låntakere kan tenkes å benytte seg av forbrukslån. Dette kommer tydelig fram av statistiske data som viser at det lånes enorme summer. Dersom du først har tenkt deg å søke om forbrukslån bør du gjennomføre en liten forundersøkelse, da ulike tilbydere har veldig ulike lånebetingelser, blant annet renten på lånet. Renten på lånet er en prosentsats, som multiplisert med lånesummen forteller hvor mye du som låntaker må betale, i tillegg til summen du låner. Denne renten avhenger blant annet av tre faktorer:

  1. Fortjenesten utlåner vil ha for å låne penger til deg.
  2. Risikoen utlåner tar ved å låne deg penger.
  3. Styringsrenten

Effektiv vs. nominell rente

Det snakkes ofte om nominell og effektiv rente på lån. En vanlig mann i gaten vet ikke forskjellen på dette, men det bør han dersom han har tenkt å ta opp et forbrukslån.

Nominell rente kan forstås som selve grunnrenten på forbrukslånet. Den tar ikke hensyn til andre utgifter forbundet med lånet, altså gebyrer og lignende. Den nominelle renten vil derfor være lavere enn den effektive renten, og sier deg egentlig ikke hva du faktisk må betale.

Effektiv rente er renten som viser hva du faktisk betaler. Den har innbundet alle kostnader/gebyrer forbundet med forbrukslånet. Den effektive renten er altså rentesatsen som forteller hvor mye du i tillegg til tilbakebetaling av lånesummen må betale.

Hvordan oppnå lavest mulig effektiv rente?

I dagens marked er det en stor andel aktører som tilbyr forbrukslån. Gjennom noen kjappe søk på internett kan man finne artikler med rangering av utlånere basert på effektiv rente. Det er sjeldent slik at en aktør tilbyr lån med lavest effektiv rente for alle scenarioer. Når du søker om forbrukslån avhenger renten du får på lånet av diverse faktorer. For å nevne et par:

Størrelse på lånebeløpet – gebyrer vil utgjøre en større prosentandel på små lån, noe som vil gjøre den effektive renten stor sammenlignet med den nominelle.

Kredittverdighet – Noen aktører kan tilby lavere effektiv rente dersom du har god kredittverdighet. Du bør altså ettersøke det dersom kredittverdigheten din er god, men dersom du har dårlig kredittverdighet bør du søke etter utlånere som ikke tar hensyn til det.

Når disse faktorene er det tatt hensyn til, gjelder det å utforske markedet etter tilbydere med lavest mulig effektiv rente for nettopp deg. Nettbaserte søkemotorer kan gi deg mye informasjon om aktører på markedet med hva de kan tilby. Du kan også kontakte din bank for råd og informasjon.

Oversikt over aktører med hva de tilbyr

PS: Listen under ramser opp ulike tilbydere med effektiv rentesats fra en gitt prosent. Denne prosenten er det laveste de tilbyr og er altså best case scenario. De fleste som søker er ikke «den perfekte søker» og vil derfor bli tilbudt en noe høyere effektiv rente.

Lendo – En lånemegler som søker lån for deg via forskjellige banker med mål om å gi deg lavest rente på forbrukslånet. De kan tilby forbrukslån med en effektiv rente fra 7,60 prosent.

Bank Norwegian – Tilbyr forbrukslån opp til 400 000 kroner med en effektiv rente fra 9,59 prosent.

Opp Finans – Tilbyr forbrukslån med en rente fra 7,98 prosent.

Santander Consumer Bank – Tilbyr forbrukslån fra 8,60 prosent.

Komplett Bank – Tilbyr forbrukslån opp til 400 000 kroner med en effektiv rente fra 8,70 prosent.